Kinebehandelingen

Relaxatietherapie

Relaxatietherapie is enerzijds gebaseerd op verschillende principes en manieren van relaxatie zoals de spierrelaxatie volgens Jacobsen, autogene training volgens Schultz, sofrologie, Yoga en Mindfulness. Anderzijds is het basisidee achter deze therapie dat lichaam en geest mekaar nodig hebben om een mens goed te laten functioneren.

En laat dit nu net de reden zijn waarom deze behandelingsmethode een belangrijk onderdeel vormt bij de behandeling van psyche-corporele aandoeningen zoals hyperventilatie, slaapproblemen, burn-out, stress, CVS, fybromyalgie of faalangst. Hierin zit vaak de oorzaak dat wel de geest voldoende signalen geeft dat er iets schort maar dat er teveel vanuit het hoofd geleefd wordt en de fysieke tekens op hun beurt genegeerd of zelfs niet meer opgemerkt worden.

Slaapschool

In een beperkt aantal behandelingen wordt uitgelegd wat slaap is, waarom u niet goed slaapt, hoe u die kunt verbeteren, wat u moet vermijden en hoe u thuis zelf aan de slag kunt gaan.
Ook hierbij is relaxatietherapie een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Manuele therapie

Er wordt gekeken waar de mechaniek van de gewrichten hapert en er spierspanningen zijn waarna de blokkades via mobilisaties worden losgemaakt en vaak een deel van de 4xT Taping-methode vormen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat 'alleen' manuele therapie onvoldoende genezing geeft, zeker op lange termijn.

4xT-METHODE (Test, Trigger, Tape en Train)

Deze zeer succesvolle methode is in eerste instantie gebaseerd op pijnverlichting waardoor bewegen veel beter verloopt, zowel bij acute als chronische aandoeningen. De tape die aangelegd wordt is 'Easytape': deze bezit de eigenschap om weefsels te ondersteunen en doorbloeding verbeteren waardoor genezing op natuurlijke manier kan plaatsvinden en pijnstilling onmiddellijk voelbaar moet zijn. De tape moet nadien uiteraard ingetraind worden om op langere termijn het lichaam terug in goede banen te laten functioneren.

Oefentherapie

Hierbij wordt voornamelijk functioneel/globaal getraind en gebruik gemaakt van katrollen, suspensie en elastieken weerstanden. Ook bevat de oefentherapie een programma gebaseerd op Pilates en Brügger die beide vooral de nadruk leggen op houding en statiek. In functie van de individuele problematiek wordt bovendien een thuisprogramma opgezet.

Pilates is een actieve oefentherapie waarbij de spieren van gans het lichaam op een juiste manier worden versterkt en belast, waardoor dagelijkse activiteiten terug kwaliteitsvol kunnen verlopen en sporten geen probleem meer hoeft te zijn. Deze therapie wordt individueel tijdens kinebehandeling ingeoefend, het thuisprogramma wordt op haar beurt ondersteund door een dvd met oefeningen. Brügger-oefeningen gaan zich daarentegen meer toespitsen op houding en zo de spieren eerder statisch versterken en zijn eveneens zeer eenvoudig thuis in te oefenen en te onderhouden

Manuele lymfedrainage

Deze behandeling werkt volgens de methode van Leduc en is volledig manueel. Het is met andere woorden een zachte massagevorm waarbij lymfebanen gestimuleerd en zelfs terug aangemaakt kunnen worden. Hierdoor zal oedeem uit arm of been terug in de circulatie gebracht worden waarna de dikte zal afnemen en een gevoel van verlichting zal optreden. Soms kan echter na de behandeling een bandage worden aangebracht zodat de lymfebanen gestimuleerd blijven via de spierpomp.

Pijntherapie

Door middel van pijneducatie krijg je duidelijk zicht op de oorzaken van chronische pijn. Hierbij speelt centrale sensitisatie vaak een belangrijke rol. We gaan samen op weg om een aangepaste revalidatie, onder andere d.m.v. 'graded activity' op punt te zetten zodat de kwaliteit van leven terug komt. Chronische pijn is een zeer interessant gebied waar ook nog steeds onderzoek in wordt gedaan. Via bijscholingen blijf ik hiervan zeker op de hoogte omdat de theorieën hierrond snel veranderen.

Claudicatiocare

Ander woord voor 'de zorg voor mensen die lijden aan symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV)' of etalagebenen. 
Het doel is om de pijn in de benen tijdens inspanning te verlichten tot weg te doen verdwijnen en zo de wandelafstand te vergroten. Hiervoor krijg je een aangepast programma, gesuperviseerde staptherapie (GST) door een hierin geschoold kinesitherapeut. Kwaliteit van leven en fitheid komen terug.  Dit vraagt een specifieke aanpak en er zijn maar weinig kinesitherapeuten die hierover voldoende kennis hebben. Een operatie, met de nodige risico's, wordt vermeden mits individueel aangepaste therapie en regelmatige opvolging.